proti - to be online   
Strona główna
O kancelarii
Usługi
Wynagrodzenie
Pomoc z urzędu
Kontakt
Kancelaria adwokacka Warszawa - Gubańska
Wynagrodzenie
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju oraz stopnia skomplikowania sprawy. Wysokość honorarium ustalana jest z Klientem indywidualnie, przy uwzględnieniu jego potrzeb oraz wymaganego nakładu pracy.
W zależności od uzgodnień z Klientem możliwe jest obranie różnych sposobów wynagradzania:
Rozliczenie godzinowe - ustalane na podstawie iloczynu liczby przepracowanych godzin i umówionej stawki godzinowej.
Rozliczenie ryczałtowe - stała wysokość wynagrodzenia określona stawką miesięczną (np. przy zleceniach stałej obsługi, za daną instancję w sprawie sądowej).
Rozliczenie zadaniowe - ustalane każdorazowo dla danej czynności z osobna.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozbicie należnego honorarium na raty, czy też ustalenie części wynagrodzenia w zależności od wyniku sprawy.
Copyright © Gubańska Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
windykacja warszawa spadek warszawa podział majątku warszawa sprawy karne warszawa
projekt i realizacja: proti - to be online