proti - to be online   
Strona główna
O kancelarii
Usługi
Wynagrodzenie
Pomoc z urzędu
Kontakt
Kancelaria adwokacka Warszawa - Gubańska
Pomoc prawna z urzędu
Strona lub uczestnik postępowania cywilnego może domagać się ustanowienia adwokata niezależnie od tego, czy ubiega się o zwolnienie od kosztów sądowych. Osoba ubiegająca się o ustanowienie adwokata „z urzędu” jest zobowiązana do złożenia oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek ten zgłasza się wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.
W obecnym stanie prawnym, osoba ubiegająca się o ustanowienie adwokata we wniosku może wskazać imiennie konkretnego adwokata, zaś właściwa okręgowa rada adwokacka, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, może wyznaczyć wskazanego przez stronę adwokata, jako pełnomocnika z urzędu. Dlatego też w przypadku chęci skorzystania przez Państwa z tego typu rozwiązania proszę o wcześniejszy kontakt celem określenia możliwości poprowadzenia Państwa sprawy przez Kancelarię.
Copyright © Gubańska Kancelaria Adwokacka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
windykacja warszawa spadek warszawa podział majątku warszawa sprawy karne warszawa
projekt i realizacja: proti - to be online